Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

29 môn học được giảng dạy trực tuyến

Đăng ngày: 10-03-2020 | 9457 lần đọc
|

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên trong việc tăng cường việc học trực tuyến nhằm hỗ trợ cho quá trình đào tạo của các đơn vị tiếp tục được duy trì. Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành việc cải tiến, nâng cấp hệ thống đào tạo E – learning chung với 29 môn học hoàn chỉnh. Đồng thời, Trung tâm cũng đã cử cán bộ thường trực, quản trị hệ thống để kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai đào tạo.

Ông Nguyễn Duy Hoan – Giám đốc Trung tâm Học liệu và Công nghệ Thông tin Đại học Thái Nguyên cho biết: Trung tâm đã sẵn sàng các điều kiện cần thiết để hỗ trợ các đơn vị thực hiện việc dạy và học trực tuyến trong thời gian sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Trung tâm sẽ tiếp tục đưa những khóa học mới của các đơn vị đang xây dựng như Trường Đại học Sư phạm (13 môn), Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (1 môn)… vào hệ thống để tiếp tục phục vụ việc dạy và học của các đơn vị.

Theo đó, chỉ cần có thiết bị kết nối internet là sinh viên có thể dễ dàng truy cập vào các trang web học trực tuyến để chủ động học ngay tại nhà giúp việc học không bị gián đoạn trong thời gian nghỉ học phòng bệnh Covid – 19.

Địa chỉ truy cập: http://Lms.tnu.edu.vn/login/index.php

Tài khoản truy cập: Đã cung cấp theo từng đơn vị

Danh mục các môn học sẵn sàng cho việc triển khai đào tạo trực tuyến cụ thể:

6 môn học chung cho tất cả các đơn vị bao gồm:

STT

Tên môn học

1

Tin học đại cương

2

Pháp luật đại cương

3

Toán cao cấp 1

4

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh

6

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

23 môn học chung cho một số đơn vị bao gồm:

STT

Tên môn học

1

Sinh thái môi trường

2

Vật liệu thiết bị nha khoa

3

Động vật học

4

Phương pháp thí nghiệm

5

Động vật rừng

6

Phương pháp khuyến nông

7

Sinh học đại cương

8

Hệ điều hành bảo mật

9

Đại cương về kỹ thuật

10

Đại số tuyến tính

11

Cơ kỹ thuật I

12

Hóa đại cương

13

Vật lý 1

14

Kinh tế vi mô

15

Kinh tế vĩ mô

16

Nguyên lý thống kê

17

Tài chính tiền tệ

18

Quản trị học

19

Xã hội học đại cương

20

Giáo dục học

21

Phương pháp nghiên cứu khoa học

22

Tâm lý học

23

Xác suất thống kê

Hình ảnh một số môn học giảng dạy trực tuyến:

HTT-1.jpgHTT-5.jpgHTT-2.jpgHTT-3.jpgHTT-4.jpg

Thanh Loan – TNU Media