Đào tạo Sau đại học

Thông báo điểm trúng tuyển và kế hoạch nhập học đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt tuyển 9-2014

Thông báo điểm trúng tuyển và kế hoạch nhập học đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt tuyển 9-2014
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Bùi Ngọc Lâm

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Bùi Ngọc Lâm
Chi tiết

Thông tin luận án của NCS Phạm Diệu Thùy

Thông tin luận án của NCS Phạm Diệu Thùy
Chi tiết

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 đợt I năm 2014

Thông báo kết quả trúng tuyển học bổng Đề án 911 đợt I năm 2014
Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 9 năm 2014

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 9 năm 2014
Chi tiết
Có 1 lỗi xuất hiện: Attempted to make calls on more than one thread in single threaded mode. (Exception from HRESULT: 0x80010102 (RPC_E_ATTEMPTED_MULTITHREAD))