Đào tạo Sau đại học

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Ngô Thị Cẩm Linh

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Ngô Thị Cẩm Linh
Chi tiết

Thông báo danh sách ứng viên phó giáo sư được đề nghị xét tại HĐ chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2014

Thông báo danh sách ứng viên phó giáo sư được đề nghị xét tại HĐ chức danh giáo sư ngành, liên ngành năm 2014
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lê Viết Bảo

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lê Viết Bảo
Chi tiết

Kết quả phúc khảo bài thi sau đại học kì thi 9/2014

Kết quả phúc khảo bài thi sau đại học kì thi 9/2014
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Đỗ Khắc Hùng

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Đỗ Khắc Hùng
Chi tiết