Đào tạo Sau đại học

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Nguyễn Thị Thanh Vân

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Nguyễn Thị Thanh Vân
Chi tiết

Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2014

Thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên năm 2014
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Nguyễn Thị Thu Hương

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Nguyễn Thị Thu Hương
Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 01 năm 2015

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 01 năm 2015
Chi tiết

Thông tin luận án của NCS Phùng Đức Hoàn

Thông tin luận án của NCS Phùng Đức Hoàn
Chi tiết