Đào tạo Sau đại học

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Hữu Quân

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Hữu Quân
Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2015

Lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt thi tháng 4 năm 2015
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lò Thanh Sơn

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lò Thanh Sơn
Chi tiết

Thông báo kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 của ĐH Thái Nguyên

Thông báo kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2015 của ĐH Thái Nguyên
Chi tiết

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Phùng Đức Hoàn

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Phùng Đức Hoàn
Chi tiết