TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

Hiu trưởng

Năm thành lp

Đa ch

 

Đin thoi

Fax

Email

Website

: PGS.TS Nguyn Đăng Bình

: 1965

: Đường 3/2 Tích Lương –
  Tp. Thái Nguyên

: (+84) 280.3847.145

: (+84) 280.3847.401

: tnut_office@tnut.edu.vn

: www.tnut.edu.vn

 

I.Giới thiệu

Trường Ðại học Kỹ thuật Công nghiệp nguyên là trường Ðại học Cơ Ðiện, được thành lập ngày 06 tháng 12 năm 1965 theo quyết định số 164-CP của Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Năm 1976 trường được đổi tên là trường Ðại học Kỹ thuật Công nghiệp Việt Bắc và sau đó là trường Ðại học Công nghiệp Thái Nguyên (năm 1982). Từ năm 1995 đến nay Trường trở thành trường Ðại học thành viên của Ðại học Thái Nguyên và đổi tên là trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

 

II. Tổ chức

Nhà trường hiện có 316 giảng viên, trong đó có 15 Giáo sư và Phó Giáo sư; 33 Tiến sĩ; 106 Thạc sĩ.

Các phòng:

1.     Hành chính – Tài vụ

5.       Thanh tra KT&ĐBCLGD

2.     Đào tạo

6.       Quản trị phục vụ

3.     Quản lý khoa học & QHQT

7.       CNTT và Thư viện

4.     Công tác HSSV

 

Các khoa:

1.      Khoa Sau đại học

5.    Điện tử

2.      Khoa học cơ bản

6.    Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

3.      Cơ khí

7.    Quản lý công nghiệp và môi trường

4.      Địện

 

            Các trung tâm:

-         Trung tâm Thí nghiệm.

-         Trung tâm Thực nghiệm

-         Công ty TNHH Đại học Công nghiệp

 

III. Ngành nghề đào tạo

Tiến sĩ:  3 ngành

Công nghệ chế tạo máy; Kỹ thuật máy công cụ; Tự động hóa.

Thạc sĩ: 5 ngành

Công nghệ chế tạo máy; Cơ học kỹ thuật; Tự động hóa; Thiết bị mạng và nhà máy điện; Kỹ thuật điện tử.

Đại học: 22 ngành

Cơ khí chế tạo máy

Cơ điện tử

Kỹ thuật cơ khí

Tự động hóa

Cơ khí luyện kim cán thép

Hệ thống điện

Cơ khí Động lực

Thiết bị điện

Điện tử viễn thông

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật máy tính

Kỹ thuật điện tử

Sư phạm kỹ thuật cơ khí

Công nghệ vật liệu

Sư phạm kỹ thuật điện

Kỹ thuật môi trường

Sư phạm kỹ thuật tin

Kỹ thuật đo lường và điều khiển

Quản lý công nghiệp

Kỹ thuật công trình xây dựng

Quản trị doanh nghiệp

Kế toán Doanh nghiệp