TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KĨ THUẬT

 

Hiu trưởng

Năm thành lp

Đa ch


Đi
n thoi

Fax

Email

Website

: TS. Nguyn Đình Mãn

: 2005

: Phường Thnh Đán –
  Tp. Thái Nguyên

:(+84) 0208.3855.606

:(+84) 0208.3546.030

: phonghcth.dtu@moet.edu.vn

: www.tntec.edu.vn

 

I.Giới thiệu

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật là trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trường được thành lập năm 2005 theo Quyết định số 4507/QĐ-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở phân công lại nhiệm vụ các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên. Tiền thân trường là Trường Công nhân cơ điện Việt Bắc được thành lập năm 1974.

            Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật là một trường đào tạo đa ngành, đa cấp. Nhiệm vụ của trường là: Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật Nông - Lâm, Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Giao thông và Đào tạo nghề. Song song với đào tạo trường có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế vùng trung du và miền núi phía Bắc.

 

II. Tổ chức

Nhà trường hiện có 151 giảng viên, trong đó có 01 Phó Giáo sư; 05 Tiến sĩ; 29 Thạc sĩ.

Các phòng:

Tổng hợp

Thanh tra KT&ĐBCLGD

Đào tạo – KH & QHQT

CNTT và Thư viện

Công tác HSSV

 

Các khoa:

Khoa học cơ bản

Kĩ thuật nông lâm

Kĩ thuật công nghiệp

Đào tạo nghề

Kinh tế và QTKD

 

Trung tâm: Trung tâm thực hành – thực nghiệm nông lâm nghiệp.

 

III. Ngành nghề đào tạo

Cao đẳng: 13 ngành

Cơ khí chế tạo máy

Thú y

Điện - Điện tử

Quản lý đất đai

Công nghệ thông tin

Tài chính – Ngân hàng

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

Kinh tế xây dựng

Kế toán

Xây dựng cầu đường

Quản trị kinh doanh

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Trồng trọt

 

Trung Cấp: 6 ngành

Cơ khí; Điện; Công nghệ thông tin; Kế toán; Trồng trọt; Thú y.

Đào tạo nghề

Cao đẳng nghề: 7 nghề

 

Hàn

 

Lắp ráp và sửa chữa máy tính

Công nghệ ô tô

Nguội sửa chữa máy công cụ

Cắt gọt kim loại

Kế toán doanh nghiệp

Điện công nghiệp

 

Trung cấp nghề: 9 nghề

Điện xí nghiệp

Phay

Xây lắp điện

Cấp thoát nước

Nguội sửa chữa

Hàn-Gò

Tiện

Rèn-Hàn

Sửa chữa ô tô