Tin mới cập nhật

Lịch các Ban

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 23/01 đến 29/1/2017

Ngày 23-01-2017

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 02/01 ĐẾN 08/01/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 09/01 đến 15/1/2017

Ngày 06-01-2017

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

 

            LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 09/01 ĐẾN 15/01/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 02/01 đến 08/1/2017

Ngày 01-01-2017
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 02/01 ĐẾN 08/01/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 26/12 đến 01/1/2017 có bổ sung

Ngày 28-12-2016
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 26/12 ĐẾN 01/1/2017

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 19/12 đến 25/12/2016 có bổ sung

Ngày 18-12-2016
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 19/12 ĐẾN 25/12/2016

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 12/12 đến 18/12/2016

Ngày 11-12-2016
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 12/12 ĐẾN 18/12/2016

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 05/12 đến 11/12/2016 có bổ sung

Ngày 05-12-2016
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 05/12 ĐẾN 11/12/2016

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của các Ban chức năng và tương đương tuần từ 28/11 đến 04/12/2016

Ngày 28-11-2016
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

              VĂN PHÒNG

                 –&—  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 28/11 ĐẾN 04/12/2016

 

Đọc tiếp...