Tin mới cập nhật

Lịch các Ban

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 24/9 - 30/9/2018

Ngày 21-09-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 24/9 ĐẾN 30/9/2018

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 17/9 - 23/9/2018

Ngày 17-09-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 17/9 ĐẾN 23/9/2018

 

 

Đọc tiếp...

Lịch làm việc của Ban Giám đốc, Văn phòng và các ban chức năng tuần từ 10/9 - 16/9/2018

Ngày 11-09-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN GIÁM ĐỐC, VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHỨC NĂNG

TUẦN TỪ 10/9 ĐẾN 16/9/2018

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 03/9 - 09/9/2018 có bổ sung

Ngày 04-09-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 03/9 ĐẾN 09/9/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 03/9 - 09/9/2018

Ngày 31-08-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 03/9 ĐẾN 09/9/2018

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 27/8 - 02/9/2018

Ngày 28-08-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 27/8 ĐẾN 02/9/2018 có bổ sung

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 20/8 - 26/8/2018 có bổ sung

Ngày 23-08-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/8 ĐẾN 26/8/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 13/8 - 19/8/2018

Ngày 15-08-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/8 ĐẾN 19/8/2018 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 06/8 - 12/8/2018 có bổ sung

Ngày 06-08-2018

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

VĂN PHÒNG

–&—

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 06/8 ĐẾN 12/8/2018 có bổ sung

 

 

Đọc tiếp...