Tin mới cập nhật

Lịch các Ban

lịch công tác tuần từ 22/01 - 28/01/2018

Ngày 22-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 22/01 ĐẾN 28/01/2018

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 15/01 - 21/01/2018

Ngày 15-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 15/01 ĐẾN 21/01/2018 có bổ sung

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 08/01 - 14/01/2018

Ngày 05-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 08/01 ĐẾN 14/01/2018

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 01/01 đến 07/01/2017

Ngày 02-01-2018

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 01/01 ĐẾN 07/01/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 11/12 đến 17/12/2017 có bổ sung

Ngày 12-12-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 11/12 ĐẾN 17/12/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 04/12 đến 10/12/2017 có bổ sung

Ngày 04-12-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 04/12 ĐẾN 10/12/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 27/11 đến 03/12/2017

Ngày 27-11-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 27/11 ĐẾN 03/12/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 20/11 đến 26/11/2017 có bổ sung

Ngày 22-11-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 20/11 ĐẾN 26/11/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 13/11 đến 19/11/2017

Ngày 10-11-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 13/11 ĐẾN 19/11/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 06/11 đến 12/11/2017

Ngày 06-11-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 06/11 ĐẾN 12/11/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

Đọc tiếp...