Lịch các Ban

lịch công tác tuần từ 26/6 đến 02/7/2017

Ngày 23-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 26/6 ĐẾN 02/7/2017

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 19/6 đến 25/6/2017

Ngày 19-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 19/6 ĐẾN 25/6/2017

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 12/6 đến 18/6/2017

Ngày 14-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 12/6 ĐẾN 18/6/2017 CÓ CHỈNH SỬA

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 05/6 đến 11/6/2017

Ngày 07-06-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 05/6 ĐẾN 11/6/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

lịch công tác tuần từ 29/5 đến 04/6/2017

Ngày 29-05-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 29/5 ĐẾN 04/6/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 22/5 đến 28/5/2017 có bổ sung

Ngày 23-05-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 22/5 ĐẾN 28/5/2017 CÓ BỔ SUNG

 

 

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 15/5 đến 21/5/2017

Ngày 12-05-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 15/5 ĐẾN 21/5/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 8/5 đến 14/5/2017

Ngày 05-05-2017

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 08/5 ĐẾN 14/5/2017

 

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 01/5 đến 07/5/2017

Ngày 28-04-2017
 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 01/5 ĐẾN 7/5/2017

 

 

Đọc tiếp...

Lịch công tác tuần từ 24/4 đến 30/4/2017 có chỉnh sửa, bổ sung

Ngày 24-04-2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC BAN CHỨC NĂNG & TƯƠNG ĐƯƠNG

TUẦN TỪ 24/4 ĐẾN 30/4/2017 CÓ CHỈNH SỬA, BỔ SUNG

Đọc tiếp...