Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Ban kế hoạch tài chính

Đăng ngày: 13-11-2018 | 5109 lần đọc
|
Ban Kế hoạch tài chính
Họ và tên Chức danh Điện thoại Email
Phòng ban Đi động
 TS. Nguyễn Hồng Liên Trưởng ban 0208.3857.407  0946.503.888 nguyenhonglien@tnu.edu.vn
 ThS. Trần Thị Bích Thảo Phó ban 0208.3858.872  0989.202.172 thaottb@tnu.edu.vn
 ThS. Dương Thế Ngọc Phó ban      
 ThS. Nguyễn Anh Tú Chuyên viên 0208.3656.481  0983.865.635 nguyenanhtu@tnu.edu.vn
Phạm Thị Kim Dung Chuyên viên 0208.3858872 01679.916.231 dungptk@tnu.edu.vn
Lê Thị Hoài Anh Chuyên viên 0208.3903.357 0985.212.888 anhlth@tnu.edu.vn
Trần Xuân Hùng Chuyên viên 0208.3852.654 0976.587.676 hungtx@tnu.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chuyên viên 0208.3656.481 0988.078.705 nhngoc@tnu.edu.vn
Hoàng Thị Mai Phương Chuyên viên   01682.911.607 hoangmaiphuong.sfl@tnu.edu.vn