Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Báo cáo tình hình Lưu học sinh, HSSV dịp Tết 2020

Đăng ngày: 09-01-2020 | 1274 lần đọc
|

Kính gửi:

                - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

                - Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế;

                - Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai.

Căn cứ Kế hoạch Công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020. Nhằm phối hợp cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Thái nguyên trong công tác đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Đại học Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai (đơn vị) báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại đơn vị

Thời gian nghỉ: từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/……

  1. Báo cáo tình hình học sinh, sinh viên và lưu học sinh của đơn vị đăng ký ở lại trong thời gian Tết

- Tổng số HSSV ở lại đơn vị trong dịp Tết, trong đó:

+ Số HSSV ở nội trú: ………….. ; + Số HSSV ở ngoại trú (thuê trọ): …………

- Đơn vị có tổ chức chương trình Tết cho HSSV ở lại tại đơn vị hay không, nếu có nêu hình thức tổ chức: ……………………………………………………………….

- Tổng số lưu học sinh ở lại tại đơn vị trong dịp Tết (nêu rõ số lượng, Quốc tịch và nơi đăng ký ở lại trong thời gian Tết của lưu học sinh).

- Cách thức tổ chức quản lý của đơn vị đối với các lưu học sinh đăng ký ở lại dịp Tết: …………………………………………………………………………………..

Báo cáo của đơn vị gửi về Đại học Thái Nguyên (qua Ban Công tác HSSV) trước ngày 16/01/2020 để tổng hợp, phối hợp quản lý.