Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Chương trình hội thảo khoa học Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường lao động vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Đăng ngày: 28-03-2019 | 710 lần đọc
|

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC

Phát triển chương trình đào tạo đại học nhằm đáp ứng yêu cầu

thị trường lao động vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

 

Thời gian: Thứ Tư, ngày 03 tháng 4 năm 2019 (cả ngày, bắt đầu từ 8h00')

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên (phiên Toàn thể và phiên Tổng kết); Địa điểm họp 03 tiểu ban ghi trong chương trình Hội thảo khoa học.

 

Thời gian,

 địa điểm

Nội dung

Từ 8h00', ngày 03/4/2019

 

Triển lãm Khoa học tại sảnh Trung tâm Hội nghị Đại học Thái Nguyên: các sản phẩm, mẫu vật, poster được trưng bày về thành tựu khoa học và công nghệ, đào tạo của Đại học Thái Nguyên

8h00' - 8h20'

Đón tiếp đại biểu; Video clip giới thiệu một số hoạt động đào tạo, khoa học - công nghệ của Đại học Thái Nguyên.

8h20' - 8h30'

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chương trình làm việc.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng Đại học Thái Nguyên

 

Phiên 1: Phiên Toàn thể (báo cáo Hội thảo)

* Đồng Chủ trì:   

- GS.TS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- PGS.TS. Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

* Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng ban Ban Đào tạo, Đại học Thái Nguyên.

8h30' - 9h00’

Bài 1: Phát triển chương trình giáo dục đại học trong giai đoạn mới; GS.TS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

9h00’- 9h20’

Bài 2: Vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; TS.Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

9h20' - 9h40'

Bài 3: Một số vấn đề phát triển chương trình đào tạo tại Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay; PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng ban Ban Đào tạo Đại học Thái Nguyên.

9h40' - 10h00'

Bài 4: Developing Communities and Economy: The Engaged University (Phát triển cộng đồng và nền kinh tế: Vai trò tham gia của trường Đại học) - S. Vianne McLean A.M - Trường ĐH Công nghệ Queensland, Úc.

10h00' - 10h20'

Coffee Break, Nghỉ giải lao - Chụp ảnh lưu niệm - Tham quan triển lãm khoa học

10h20' - 10h40'

 Bài 5: Nhu cầu nguồn nhân lực thương mại điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn edX (đại diện tập đoàn Alibaba tại Việt Nam).

10h40' - 11h00'

Bài 6: Developing High Quality Future Proof Academic Programs that Meet the Changing Demands of Society in Australia (Phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thay đổi của xã hội tại Úc) - Shaun Nykvist, Dự án Phát triển chương trình đào tạo, Úc

11h00' - 11h20'

 

Bài 7: Smart University: New direction for vietnamese higher education in the industrial revolution 4.0 (Đại học thông minh: Hướng đi mới cho giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0); Assoc. Prof. Do Anh Tai, Dr. Nguyen Bich Hong, Dr. Nguyen Thi Van, Dr. Doan Quang Huy, Dr. Pham Nhu Cuong, Thai Nguyen University - University of Economics and Business Administration.

11h30'-13h30'

Tiệc trưa

 

Phiên 2 (Chia làm 3 tiểu ban)

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ  ĐHTN

(từ 13h30'

đến 16h10')

 Tiểu ban 1: Phát triển chương trình đào tạo nhóm ngành khoa học giáo dục, khoa học xã hội - nhân văn, kinh tế

* Đồng Chủ trì:   

- PGS.TS. Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

- PGS.TS. Nguyễn Thị Tính, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.

- PGS.TS. Trần Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

* Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng Ban Đào tạo- Đại học Thái Nguyên.

13h30' - 13h50'

Bài 1: Innovations in Teacher Education: Field Experiences and
Entrepreneurship Education (Đổi mới trong đào tạo giáo viên: Kinh nghiệm thực tiễn và giáo dục khởi nghiệp); Christina. Wai Mui Yu, Đại học Sư phạm Hồng Kông.

13h50' - 14h10'

Bài 2: Phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông trong bối cảnh hiện nay; PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh; PGS.TS. Trần Việt Cường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

14h10' - 14h30'

Bài 3: Phát triển chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành trong bối cảnh hội nhập; TS. Dương Thanh Hà - Trường     Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

14h30' - 14h50'

Coffee Break

14h50' - 15h10'

Bài 4: Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở Khoa Du lịch - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Phạm Thị Phương Thái - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

15h10' - 15h30'

Bài 5: Phát triển chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Chương trình POHE); PGS.TS. Nguyễn Danh Nam - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

15h30' - 15h50'

Bài 6: Liên kết với doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong phát triển chương trình đào tạo của Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học kinh tế và Quản trị kinh doanh; TS. Phạm Văn Hạnh, TS.Nông Thị Minh Ngọc - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.

15h50' - 16h10'

(thảo luận)

Bài 7: Công tác đào tạo ngành công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học,  Đại học Thái Nguyên, TS. Lê Thị Ngân, Khoa Luật - Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

HỘI TRƯỜNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU ĐHTN

(từ 13h30'

đến 16h10')

Tiểu ban 2: Phát triển Chương trình đào tạo nhóm ngành Nông Lâm nghiệp, Sinh học và Y Dược

* Đồng Chủ trì:  

- GS.TS. Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược.

- PGS.TS. Trần Văn Điền, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm.

* Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thúy Hà, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

13h30' - 13h50'

Bài 1: Thực trạng và giải pháp phát triển Chương trình Tiên tiến tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên; TS. Phạm Bằng Phương - Văn phòng Chương trình tiên tiến Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

13h50' - 14h10'

Bài 2: Xây dựng chương trình đào tạo ngành Y khoa đổi mới đáp ứng chuẩn năng lực của Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên, TS. Nguyễn Thị Thu Thái - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

14h10' - 14h30'

Bài 3: Phát triển chương trình trọng điểm ngành Thú y đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, TS. Phan Thị Hồng Phúc, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

14h30' - 14h50'

Coffee Break

14h50' - 15h10'

Bài 4: Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên: Tiếp cận dạy học ở các khóa học đổi mới là tốt hơn các khóa học truyền thống (Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy: Instructional approaches in the innovative courses are better than in the traditional courses), TS. Nguyễn Quang Mạnh, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

15h10' - 15h30'

Bài 5: Phát triển chương trình đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên,
PGS.TS. Lê Văn Thơ - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm,
Đại học Thái Nguyên.

15h30' - 15h50'

Bài 6: Vai trò của E-Learning trong chương trình Y khoa đổi mới, ThS. Trương Viết Trường Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

15h50' - 16h10'

(thảo luận ở Tiểu ban)

Bài 7: Thử nghiệm công cụ lượng giá lâm sàng ngắn (Mini-cex) tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Trọng Hiếu, TS. Nguyễn Thị Phượng, PGS.TS. Lưu Thị Bình, TS. Lô Quang Nhật, TS. Nguyễn Thị Nga, TS. Hoàng Ngọc Trâm, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

PHÒNG HỌP

SỐ 01, TẦNG 5, TRỤ SỞ ĐHTN

(từ 13h30'

đến 16h10')

Tiểu ban 3: Phát triển Chương trình đào tạo nhóm ngành Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật công nghệ

* Đồng Chủ trì:

- PGS.TS. Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên

- PGS.TS. Nguyễn Duy Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp.

- TS. Nguyễn Văn Tảo, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông);

* Thư ký: PGS.TS. Ngô Như Khoa, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

13h30' - 13h50'

Bài 1: Thiếu đội ngũ chuyên gia về AI, BIGDATA và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - Nút thắt cần tháo gỡ trong việc đảm bảo phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; TS. Nguyễn Hải Minh - Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông, Đại học Thái Nguyên.

13h50' - 14h10'

Bài 2: Nhu cầu nguồn nhân lực ICT của VNPT trong cuộc cách mạng 4.0; Nguyễn Trường Luyện, Ban Nhân lực Tập đoàn VNPT.

14h10' - 14h30'

Bài 3: Phát triển hai ngành đào tạo mũi nhọn (Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa) tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Ngô Như Khoa - Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên.

14h30' - 14h50'

Coffee Break

14h50' - 15h10'

Bài 4: Đào tạo nhóm ngành điện tử tích hợp ICT trong xu thế 4.0; TS.Vũ Chiến Thắng, PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa - Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên.

15h10' - 15h30'

Bài 5: Tiếp cận các kết quả nghiên cứu khoa học và xu hướng Cách mạng 4.0 trong xây dựng chương trình đào tạo ngành Hóa dược; PGS.TS. Phạm Thế Chính - Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.

15h30' - 15h50'

Bài 6: Mô hình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp giữa trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thuộc Đại học Thái Nguyên và Công ty TNHH Samsung Thái Nguyên (SEVT) - Phân tích dưới góc nhìn phát triển chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, doanh nghiệp; PGS.TS. Nguyễn Văn Bình - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên; PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường, ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Ban Đào tạo, Đại học Thái Nguyên.

15h50' - 16h10'

(thảo luận ở Tiểu ban)

Bài 7: Kinh nghiệm xây dựng chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0; PGS.TS. Nguyễn Văn Huân, ThS. Trần Hồng Thái - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ  ĐHTN

Phiên 3: Thảo luận chung và Bế mạc

* Chủ trì:   GS.TS. Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

* Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng ban Ban Đào tạo, Đại học Thái Nguyên.

16h10'- 17h30'

- Toàn thể đại biểu.

- Các Trưởng tiểu ban báo cáo kết quả làm việc theo Tiểu ban.

- Phát biểu ý kiến thảo luận.

- Bế mạc Hội nghị.  

 

TIN ĐÃ ĐƯA