Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Công khai hồ sơ điện tử của ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2019

Đăng ngày: 23-07-2019 | 366 lần đọc
|

CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CỦA ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên công khai danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Danh sách ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2019

Stt

Họ tên ứng viên

Ngành đăng ký xét GS/PGS

Chức danh đăng ký xét

Đơn vị công tác

Hồ sơ ứng viên

1.       

Đinh Văn Chiến

Cơ khí - Động lực

Giáo sư

Trường Đại học Việt Bắc

Xem chi tiết tại đây

2.       

Nguyễn Khắc Tuân

Cơ khí - Động lực

Phó giáo sư

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết tại đây

3.       

Nguyễn Tuấn Minh

Điện tử viễn thông

Phó giáo sư

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết tại đây

4.       

Đỗ Hữu Hải

Kinh tế học

Phó giáo sư

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Xem chi tiết tại đây

5.       

Ngô Sỹ Trung

Kinh tế học

Phó giáo sư

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

6.       

Nguyễn Tiến Long

Kinh tế học

Phó giáo sư

Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết tại đây

7.       

Lê Thị Thu Hằng

Y học

Phó giáo sư

Trường Đại học Y-Dược,  Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết tại đây

8.       

Đặng Văn Thành

Vật lý

Phó giáo sư

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên

Xem chi tiết tại đây

Danh sách có 8 người.