Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Công khai hồ sơ điện tử của ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2020

Đăng ngày: 10-07-2020 | 1379 lần đọc
|

CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CỦA ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020

Danh sách ứng viên GS, PGS tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

Stt

Họ tên ứng viên

Ngành

chuyên môn

Đăng ký

xét công nhận GS/PGS ngành

Chức danh đăng ký xét

Đơn vị công tác

Hồ sơ ứng viên

I

Ứng viên xét chức danh Giáo sư

 

1

Đinh Văn Chiến

Cơ khí động lực

Cơ khí - Động lực

GS

Trường Đại học Việt Bắc

Xem tại đây

II

Ứng viên xét chức danh Phó Giáo sư

 

1

Trương Minh Tuyên

Toán học

Toán Giải tích

PGS

Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Xem tại đây

2

Lê Tiến Hà

Vật lý

Vật lý

PGS

Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Xem tại đây

3

Nguyễn Xuân Ca

Vật lý chất rắn

Vật Lý

PGS

Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

Xem tại đây

4

Ngô Sỹ Trung

 

Quản trị - Quản lý

Kinh tế

PGS

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Xem tại đây

5

Đỗ Xuân Luận

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế

PGS

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Xem tại đây

6

Nguyễn Minh Ý

Kỹ thuật điện

Điện - Điện tử - Tự động hóa

PGS

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN

Xem tại đây

7

Nguyễn Huy Ngọc

Thần kinh

Y Học

PGS

Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Xem tại đây

8

Nguyễn Tiến Dũng

Sinh học ứng dụng

Nông Lâm nghiệp

PGS

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Xem tại đây