Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Công văn 2882/ĐHTN-HTQT v/v ủy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc nhập cảnh cho người nước ngoài

Đăng ngày: 10-12-2018 | 905 lần đọc
|

Công văn 2882/ĐHTN-HTQT v/v ủy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc nhập cảnh cho người nước ngoài

Số hiệu:

2882/ĐHTN-HTQT

 

Loại văn bản:

Công văn

Nơi ban hành:

Đại học Thái Nguyên

 

Người ký:

GS. TS. Đặng Kim Vui

Ngày ban hành:

28/10/2016