Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Công văn 888/UBND-KGVX ngày 21/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Đăng ngày: 30-03-2020 | 220 lần đọc
|

TIN ĐÃ ĐƯA