Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại học Thái Nguyên có 06 cựu sinh viên được bầu vào Ban Chấp hành Trung Ương khóa XIII

Đăng ngày: 04-02-2021 | 270 lần đọc
|

Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân, đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đã đề ra, kết thúc sớm hơn gần hai ngày so với kế hoạch.

Đại hội đã bầu Ban Chấp gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Đặc biệt, Đại hội đã tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại học Thái Nguyên vinh dự có 06 cựu sinh viên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể, Ủy viên chính thức gồm các đồng chí: Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (Cựu Sinh viên khóa 13, Trường Đại học Nông Lâm); Đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Cựu sinh viên khóa 32, Trường Đại học Nông Lâm); Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang (Cựu sinh viên khóa 19, Trường Đại học Nông Lâm).

1-tn-.png

 

03 cựu sinh viên của Đại học Thái Nguyên là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ủy viên dự khuyết gồm các đồng chí: Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên (cựu sinh viên khóa 27, Trường Đại học Nông Lâm); Đồng chí Mùa A Vảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Điện Biên (Cựu sinh viên khóa 38, Trường Đại học Nông Lâm); Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Hoàng Su phì, tỉnh Hà Giang (Cựu sinh viên khóa 30, Trường Đại học Y - Dược).

2-tncapture.png

03 cựu sinh viên của Đại học Thái Nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đây thực sự là niềm vinh dự và tự hào của Đại học Thái Nguyên – Đại học Vùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước, là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của khu vực Trung du, miền núi Bắc bộ, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước./.

Thanh Loan – TNU Media