Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp thành công tốt đẹp, đồng chí Ngô Như Khoa được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư.

Đăng ngày: 24-06-2020 | 173 lần đọc
|

Trong 2 ngày 22 – 23/6, Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 177 đại biểu chính thức dự đại hội. GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên dự và chỉ đạo đại hội.

24-6-2020-CN-1.JPG

Các đại biểu dự đại hội

Đại hội có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ; đưa Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phát triển theo định hướng ứng dụng; trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, toàn thể Đảng bộ, cán bộ viên chức và sinh viên của nhà trường đã nỗ lực phấn đấu không ngừng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Về công tác đào tạo, nhà trường đã triển khai điều chỉnh chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng với thời lượng 150 tín chỉ, thời gian đào tạo chuẩn 4,5 năm (khối ngành kỹ thuật); 120 tín chỉ, thời gian đào tạo 4 năm (với khối ngành công nghệ, kinh tế). Quy mô đào tạo đại học đạt trên 7.000 người, tuyển sinh qua các năm tương đối ổn định; Chất lượng đào tạo có chuyển biến quan trọng theo hướng bám sát thị trường lao động.

Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được gắn với sản xuất, đời sống và phục vụ đào tạo. Trong nhiệm kỳ đã có 1.188 bài báo khoa học được công bố trong đó có 576 bài được công bố quốc tế (291 bài trong danh mục ISI/Scopus); 02 sản phẩm khoa học được cấp bản quyền sáng chế, sở hữu trí tuệ; tổ chức 10 hội thảo khoa học, trong đó có 02 hội thảo cấp trường, 06 hội thảo quốc gia và 02 hội thảo quốc tế…

24-6-2020-CN-2.JPG

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đại hội xác định rõ: Nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng trên các lĩnh vực công tác của nhà trường. Duy trì và phát triển quy mô đào tạo hợp lý; tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng đào tạo, chiều sâu và nội hàm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cả về công bố quốc tế và giải quyết yêu cầu thực tiễn sản xuất cùng với tạo nguồn thu để xây dựng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp; tập trung đầu tư và triển khai có hiệu quả các ngành đào tạo trọng điểm hướng đạt chuẩn kiểm định quốc gia hoặc của Đông Nam Á (AUN-QA); từng bước xây dựng và phát triển học liệu cho sinh viên tự học và đào tạo từ xa. Chuyển biến căn bản về phương thức đánh giá năng lực thực hiện công việc của từng cá nhân/đơn vị (KPIs).

24-6-2020-CN-3.JPG

GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo đại hội

Theo đó, Đảng bộ nhà trường xác định phương hướng triển khai lộ trình tái cơ cấu của ĐHTN theo Luật số 34/2018/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, nhằm sớm chuyển dịch nhà trường theo mô hình tự chủ đại học. Duy trì và từng bước mở rộng hợp lý quy mô đào tạo hiện tại, nhấn mạnh vào mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đưa ra giải pháp tổng thể xây dựng nhà trường trở thành trường đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp; nâng cao về chất lượng và chiều sâu hoạt động nghiên cứu khoa học; tạo ra bước dịch chuyển trong hoạt động hợp tác và chuyển giao công nghệ; từng bước xác lập vị thế của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học đổi mới, sáng tạo, có bản sắc và chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đối với người học, doanh nghiệp trong nước và trong khu vực.

Một số chỉ tiêu cụ thể được thảo luận, biểu quyết tại Đại hội, bao gồm: Hàng năm chương trình đào tạo được rà soát, đánh giá, chỉnh sửa, đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định quốc gia hoặc của AUN – QA; Xây dựng và triển khai có kết quả 2-5 chương trình đại học trọng điểm định hướng chất lượng cao; 3-6 chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học và chương trình sau đại học theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu xã hội; Mở mới 1-3 ngành trình độ đại học, 2-3 ngành trình độ thạc sĩ, 2-3 ngành trình độ tiến sĩ; quy mô tuyển sinh chính quy đạt 1.500 sinh viên/năm, quy mô các hệ đào tạo đạt 8.000 sinh viên…

24-6-2020-CN-4.JPG

Đại hội biểu quyết một số chỉ tiêu về công tác đào tạo

Về công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế, duy trì và phấn đấu tăng số lượng bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, phấn đấu mỗi năm có 200 bài báo trong danh mục ISI và Scopus, 02 bằng phát minh, sáng chế; mở rộng quan hệ với ít nhất 30 trường đại học, viện nghiên cứu tại nhiều quốc gia khác nhau. Triển khai được 2-5 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Công tác xây dựng bộ máy tổ chức và phát triển đội ngũ được thực hiện theo nghị quyết số 18-NQ/TW và nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị TW6 khóa XII, phấn đấu cử 40 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài, duy trì số lượng cán bộ viên chức của nhà trường là 500 người trong đó tỷ lệ giảng viên/nhân viên phục vụ từ 70-75%...

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Ngô Như Khoa được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư, đồng chí Đỗ Trung Hải và đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư.

24-6-2020-CN-5.JPG

Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí ra mắt đại hội

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đại học Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 36 đồng chí (trong đó có 03 đại biểu đương nhiên), 02 đại biểu dự khuyết./.

Thanh Loan – TNU Media