Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

[daibieunhandan.vn] Tìm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc

Đăng ngày: 10-07-2019 | 295 lần đọc
|
Ngày 6.7, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Đại học Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm về “Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2004 - 2018”.

Tọa đàm được tổ chức nhằm cung cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn cho tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1.7.2004 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” và Kết luận số 26-KL/TW ngày 2.8.2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1.7.2004 của Bộ Chính trị Khóa IX nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp trong nghiên cứu và tư vấn chính sách giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Thái Nguyên.

Tại tọa đàm, hơn 10 ý kiến tham luận đã khẳng định vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho những địa phương trong vùng cũng như chức năng tư vấn chính sách. Đặc biệt là tính đồng bộ và hiệu quả của các cơ chế, chính sách đặc thù đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng như chính sách liên kết phát triển vùng, phát triển nông nghiệp - nông thôn, phát triển khoa học và công nghệ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực...

 Cũng tại tọa đàm, các nhà khoa học của Đại học Thái Nguyên đã kiến nghị, đề xuất các quan điểm và giải pháp đột phá, phù hợp; các mô hình sản xuất và kinh doanh mới cần được nhân rộng và áp dụng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cần tập trung đầu tư cho Đại học Thái Nguyên theo hướng cơ sở giáo dục đại học trọng điểm đa ngành với cụm 8 trường đại học và cao đẳng đã được kiểm định chất lượng. Ngoài ra, GS.TS Phạm Hồng Quang cũng kiến nghị cần thay đổi cách tiếp cận hành chính sang cách tiếp cận liên vùng nhằm giải quyết các vấn đề hạ tầng giao thông, môi trường, văn hóa và kinh tế…

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn,  đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu, đồng thời khẳng định vị trí, thế mạnh, năng lực của Đại học Thái Nguyên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37 của Trung ương thể hiện bằng những kết quả nghiên cứu về nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, cơ sở hạ tầng… Tuy nhiên, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn cũng cho rằng, quan điểm phát triển vùng cần có quan điểm tổng thể, có cách tiếp cận liên vùng, tập trung nhiều hơn vào hạ tầng mềm gồm chính sách giáo dục, nguồn lực con người… Đặc biệt, cần nâng cao vai trò của Đại học Thái Nguyên trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37, Đại học Thái Nguyên đã có trên 3.500 đề tài các cấp, 166 đề tài gắn với định hướng phát triển các địa phương trong khu vực với tổng kinh phí thực hiện trên 190 tỷ đồng. Bên cạnh đó, với vai trò và định hướng phát triển Đại học vùng, Đại học Thái Nguyên đã góp phần không nhỏ vào tư vấn, phản biện chính sách của Đảng, Nhà nước; được các ban ngành Trung ương giao nhiệm vụ đánh giá, đề xuất giải pháp về phát triển kinh tế - văn hóa - giáo dục trong khu vực.

Nhật Chung

TIN ĐÃ ĐƯA