Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Danh sách các tác giả bài báo quốc tế mời tham dự Hội nghị Gặp mặt biểu dương, khen thưởng các nhà khoa học tiêu biểu của Đại học Thái Nguyên năm 2020

Đăng ngày: 11-01-2021 | 245 lần đọc
|

DANH SÁCH CÁC TÁC GIẢ BÀI BÁO QUỐC TẾ

MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ GẶP MẶT BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG CÁC NHÀ KHOA HỌC TIÊU BIỂU

CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NĂM 2020

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ
I Khối Cơ quan
1 Đặng Văn Minh Khoa Quốc tế
2 Phạm Thị Tuấn Linh Khoa Quốc tế
3 Hoàng Thị Ngọc Điểm Khoa Ngoại ngữ
4 Nguyễn Thị Bích Ngọc Khoa Ngoại ngữ
5 Nguyễn Văn Dự Khối Cơ quan ĐHTN
6 Phương Hữu Khiêm Khối Cơ quan
7 Nguyễn Khánh Doanh Khối Cơ quan
8 Vũ Văn Đam Khối Cơ quan
II Trường Đại học KTCN
9 Nguyễn Minh Ý Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
10 Nguyễn Văn Sỹ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
11 Mạc Duy Hưng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
12 Vũ Ngọc Kiên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
13 Hoàng Lê Phương Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
14 Ngô Minh Đức Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
15 Nguyễn Mạnh Cường Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
16 Hoàng Tiến Đạt Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
17 Phạm Quang Đồng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
18 Trần Minh Đức Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
19 Trần Thế Long Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
20 Nguyễn Thanh Toàn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
21 Nguyễn Tiến Dũng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
22 Đặng Văn Hiếu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
23 Nguyễn Văn Liêm Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
24 Hà Thanh Tùng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
25 Vũ Văn Thắng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
26 Vũ Ngọc Pi Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
27 Nguyễn Văn Chí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
28 Phạm Minh Tân Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
29 Nguyễn Tuấn Minh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
30 Nguyễn Minh Trang Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
31 Nguyễn Đình Ngọc Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
32 Nguyễn Vĩnh Thụy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
33 Lê Xuân Hưng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
34 Nguyễn Thị Hoa Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
35 Nguyễn Hồng Quang Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
36 Lê Văn Quỳnh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
37 Ngô Quốc Huy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
38 Dương Thế Hùng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
39 Cao Xuân Tuyển Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
40 Đỗ Thế Vinh Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
41 Đỗ Thị Tám Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
42 Nguyễn Khắc Tuân Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
43 Lưu Anh Tùng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
44 Nguyễn Thị Hương Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
45 Ngô Ngọc Vũ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
46 Nguyễn Thanh Tú Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
47 Nguyễn Tiến Duy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
48 Nguyễn Văn Tuấn Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
49 Phan Thành Đạt Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
50 Nguyễn Thị Thanh Nga Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
51 Nguyễn Văn Huy Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
III Trường Đại học Nông Lâm
52 Hà Minh Tuân Trường Đại học Nông Lâm
53 Đỗ Xuân Luận Trường Đại học Nông Lâm
54 Nông Thị Phương Nhung Trường Đại học Nông Lâm
55 Đào Văn Cường Trường Đại học Nông Lâm
56 Trần Cường Trường Đại học Nông Lâm
57 Vũ Thị Hiền Trường Đại học Nông Lâm
58 Nguyễn Thị Thủy Trường Đại học Nông Lâm
59 Trần Nhật Thăng Trường Đại học Nông Lâm
60 Dương Xuân Lâm Trường Đại học Nông Lâm
61 Trương Thị Ánh Tuyết Trường Đại học Nông Lâm
62 Hồ Ngọc Sơn Trường Đại học Nông Lâm
63 Phạm Thị Thanh Nga Trường Đại học Nông Lâm
64 Vũ Thị Thu Lê Trường Đại học Nông Lâm
65 Dương Văn Đoàn Trường Đại học Nông Lâm
66 Trần Thị Mai Anh Trường Đại học Nông Lâm
67 Nguyễn Mạnh Tuấn Trường Đại học Nông Lâm
IV Trường Đại học Sư phạm
68 Nguyễn Thị Ngọc Lan Trường Đại học Sư phạm
69 Sỹ Danh Thường Trường Đại học Sư phạm
70 Phạm Văn Khang Trường Đại học Sư phạm
71 Hoàng Phú Hiệp Trường Đại học Sư phạm
72 Nông Quỳnh Vân Trường Đại học Sư phạm
73 Nguyễn Quốc Dũng Trường Đại học Sư phạm
74 Đỗ Trà Hương Trường Đại học Sư phạm
75 Nguyễn Văn Thìn Trường Đại học Sư phạm
76 Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Sư phạm
77 Vũ Thị Hồng Hạnh Trường Đại học Sư phạm
78 Hà Trần Phương Trường Đại học Sư phạm
79 Nguyễn Hữu Quân Trường Đại học Sư phạm
80 Ngô Mạnh Dũng Trường Đại học Sư phạm
81 Dương Ngọc Toàn Trường Đại học Sư phạm
82 Trịnh Thị Phương Thảo Trường Đại học Sư phạm
83 Đỗ Thùy Chi Trường Đại học Sư phạm
84 Ngô Thị Mai Việt Trường Đại học Sư phạm
85 Giáp Thị Thùy Trang Trường Đại học Sư phạm
86 Phạm Hữu Kiên Trường Đại học Sư phạm
87 Mai Xuân Trường Trường Đại học Sư phạm
88 Lê Quang Ninh Trường Đại học Sư phạm
89 Đinh Đức Hợi Trường Đại học Sư phạm
V Trường Đại học Y Dược
90 Nguyễn Thị Ngọc Trường Đại học Y Dược
91 Phạm Tuấn Vũ Trường Đại học Y Dược
92 Lưu Thị Bình Trường Đại học Y Dược
93 Vũ Thị Thu Hòa Trường Đại học Y Dược
94 Cao Bá Khương Trường Đại học Y Dược
95 Nguyễn Công Hoàng Trường Đại học Y Dược
96 Phạm Thị Thanh Tâm Trường Đại học Y Dược
97 Phạm Thị Thùy Trường Đại học Y Dược
98 Đặng Văn Thành Trường Đại học Y Dược
99 Nguyễn Mạnh Linh Trường Đại học Y Dược
VI Trường Đại học Khoa học
100 Hoàng Thị Thu Yến Trường Đại học Khoa học
101 Trần Xuân Quý Trường Đại học Khoa học
102 Nguyễn Thị Thu Thúy Trường Đại học Khoa học
103 Kiều Quốc Lập Trường Đại học Khoa học
104 Đỗ Thị Vân Hương Trường Đại học Khoa học
105 Lê Tiến Hà Trường Đại học Khoa học
106 Nguyễn Thị Đông Trường Đại học Khoa học
107 Mai Viết Thuận Trường Đại học Khoa học
108 Trần Thu Trang Trường Đại học Khoa học
109 Nguyễn Văn Hảo Trường Đại học Khoa học
110 Vũ Xuân Hòa Trường Đại học Khoa học
111 Nguyễn Thị Thanh Huyền Trường Đại học Khoa học
112 Phạm Thị Thu Hà Trường Đại học Khoa học
113 Nguyễn Thị Hiền Trường Đại học Khoa học
114 Nguyễn Thị Hồng Trường Đại học Khoa học
115 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Trường Đại học Khoa học
116 Nguyễn Thị Nhâm Tuất Trường Đại học Khoa học
117 Trương Minh Tuyên Trường Đại học Khoa học
118 Nguyễn Đình Vinh Trường Đại học Khoa học
119 Phạm Trường Thọ Trường Đại học Khoa học
120 Bùi Minh Quý Trường Đại học Khoa học
121 Văn Hữu Tập Trường Đại học Khoa học
122 Nguyễn Văn Đăng Trường Đại học Khoa học
123 Nguyễn Xuân Ca Trường Đại học Khoa học
124 Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Khoa học
VII Trường Đại học CNTT&TT
125 Nguyễn Văn Linh Trường Đại học CNTT&TT
126 Nguyễn Thu Hương Trường Đại học CNTT&TT
127 Trần Vân Khánh Trường Đại học CNTT&TT
128 Hoàng Văn Thực Trường Đại học CNTT&TT
129 Nguyễn Thị Hằng Trường Đại học CNTT&TT
130 Nguyễn Văn Huân Trường Đại học CNTT&TT
131 Đinh Diệu Hằng Trường Đại học Nông Lâm
VIII Trường Đại học KT&QTKD
132 Nguyễn Việt Phương Trường Đại học Kinh tế & QTKD
133 Nguyễn Thị Thu Thương Trường Đại học Kinh tế & QTKD
134 Nguyễn Tiến Long Trường Đại học Kinh tế & QTKD
135 Trần Thị Mai Trường Đại học Kinh tế & QTKD
136 Nguyễn Hữu Thu Trường Đại học Kinh tế & QTKD
137 Vương Thị Hương Giang Trường Đại học Kinh tế & QTKD
138 Đinh Hồng Linh Trường Đại học Kinh tế & QTKD
139 Trần Quang Huy Trường Đại học Kinh tế & QTKD
140 Phạm Thị Nga Trường Đại học Kinh tế & QTKD
141 Nguyễn Đắc Dũng Trường Đại học Kinh tế & QTKD


Tổng số: 141 người.