Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Danh sách ủy viên Hội đồng giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2019

Đăng ngày: 23-07-2019 | 361 lần đọc
|

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 12 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với cơ sở giáo dục đại học xây dựng giải pháp công khai hoạt động của Hội đồng Giáo sư cơ sở và hồ sơ của ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học.

- Phối hợp với Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xét lên Hội đồng Giáo sư nhà nước để thẩm định và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (nếu có) theo quy định của pháp luật.

LỊCH XÉT DUYỆT

Lịch xét duyệt theo thông báo: Công văn số 73/HĐGSNN

DANH SÁCH ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ

Stt

Họ và tên, chức danh, học vị

Ngành chuyên môn

Đơn vị công tác

1

   GS.TS. Phạm Hồng Quang

Giáo dục học

Đại học Thái Nguyên

2

   PGS.TS. Nguyễn Trọng Hiếu

Y học

Đại học Thái Nguyên

3

   PGS.TS. Hạc Văn Vinh

Y học

Đại học Thái Nguyên

4

   PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

KTĐK và Tự động hóa

Đại học Thái Nguyên

5

   PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

KTĐK và Tự động hóa

Đại học Thái Nguyên

6

   PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa

Công nghệ thông tin

Đại học Thái Nguyên

7

   PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Kỹ thuật cơ khí

Đại học Thái Nguyên

8

   PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

Kỹ thuật cơ khí

Đại học Thái Nguyên

9

   PGS.TS. Ngô Như Khoa

Cơ học

Đại học Thái Nguyên

10

   PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng

Vật lý

Đại học Thái Nguyên

11

   PGS.TS. Chu Việt Hà

Vật lý

Đại học Thái Nguyên

12

   PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

Kinh tế học

Đại học Thái Nguyên

13

   PGS.TS. Trần Quang Huy

Kinh tế học

Đại học Thái Nguyên

14

   PGS.TS. Đỗ Anh Tài

Kinh tế học

Đại học Thái Nguyên

15

   PGS.TS. Trần Chí Thiện

Kinh tế học

Đại học Thái Nguyên

   Danh sách có 15 người.