Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0

Đăng ngày: 03-06-2019 | 642 lần đọc
|

Ngày 2/6, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp phối hợp với Cục Công nghiệp - Bộ Công thương và Tạp chí Cơ khí Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia mang chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp ô tô gắn với nhu cầu sử dụng lao động của xã hội khu vực Bắc Bộ - thực trạng và giải pháp trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0”. Đại diện lãnh đạo một số Bộ, Ngành trung ương cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp ô tô và đông đảo sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có quan tâm tới lĩnh vực đã tham dự Hội thảo.

3-6-2019-HTOT-1.JPG

Nước ta đang ở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trong đó vai trò của khoa học công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp ô tô nói riêng.

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển muộn hơn so với các nước trong khu vực khoảng 30 năm, tạo ra áp lực cạnh tranh lớn với nền sản xuất trong nước. Do vậy, một trong những giải pháp chiến lược dài hạn cho ngành công nghiệp ô tô được xác định là công tác đào tạo nguồn nhân lực.

3-6-2019-htot-2.jpg

các đại biểu thăm quan trưng bày sản phẩm ô tô

 Hội thảo được tổ chức là cơ hội để doanh nghiệp và nhà khoa học cùng các chuyên gia gặp gỡ, trao đổi những vấn đề liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác và hình thành mối quan hệ “cộng sinh” giữa các doanh nghiệp, các trường đào tạo và các cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển ngành công nghiêp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được ban hành tại Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 16/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến xoay quanh một số nội dung chính gồm: kết quả đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp ô tô; nhu cầu xã hội về sử dụng lao động ngành công nghiệp ô tô trong thời gian qua; đề xuất các nội dung đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nguồn nhân lực công nghiệp ô tô đến năm 2025 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước; dự báo nhu cầu tuyển dụng nhân lực trong thời gian tới…

3-6-2019-htot-3.jpg

các đại biểu thăm quan các sản phẩm máy móc, động cơ của ngành công nghiệp ô tô

Theo đó, nhiều bài tham luận quan trọng đã được các chuyên gia trình bày như: Viễn cảnh công nghiệp ô tô thế giới và thực trạng ở Việt Nam; Cơ hội và thách thức của kỹ sư ô tô trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thực trạng và giải pháp đào tạo nghề công nghệ ô tô trong xu thế toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0; tiếng Nhật và cơ hội việc làm của kỹ sư ô tô tại Nhật Bản…

Cũng tại Hội thảo, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp ô tô đã tổ chức trưng bày giới thiệu nhiều mặt hàng như: ô tô, động cơ, thiết bị máy móc… ./.

Thanh Loan – TNU Media