CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Danh sách cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của nhà trường

Đơn vị

Họ và tên

Chức danh, học vị, chức vụ

Điện thoại

1. Ban Giám hiệu

Phạm  Hồng Quang

PGS.TS. Hiệu trưởng

(0280)3856886

Phạm  Hiến Bằng

PGS.TS. Phó hiệu trưởng

(0280)3653448

Dương Duy Hùng

ThS. Phó hiệu trưởng

(0280)3858838

Phạm Việt Đức

PGS. TS. Phó hiệu trưởng

 

2. Tổ chức Đảng,

ĐTN,

Nguyễn Văn Lộc

Bí thư Đảng uỷ

(0280)3856886

Nguyễn Hữu Toàn

Bí thư Đoàn thanh niên

(0280)3851641

Hoàng Thị Chiên

TS. Chủ tịch Công đoàn

(0280)3856903

3. Các Phòng chức năng

 

Nguyễn Phúc Chỉnh PGS.TS. Trưởng phòng Đào tạo (0280)3653559

Đỗ Hồng Thái

TS. Trưởng phòng QLKH -QHQT

(0280)3851592

Lê Hồng My

TS. Trưởng  phòng  TT – KT & ĐBCLGD

(0280)3851635

Nguyễn Xuân Tiến

ThS. Trưởng phòng CT HS - SV

(0280)3851634

Phạm Thái Cường

TS. Trưởng  phòng  Quản  trị - Phục  vụ

(0280)3654632

Đồng Văn Quân

ThS. Trưởng phòng

 Hành chính - Tài vụ

(0280)3858660

Trịnh  Thanh Hải  

TS.Trưởng phòng  CNTT-TV

(0280)3841157

4. Các Trung tâm trực thuộc Trường

Nguyễn Văn Lộc

PGS.TS. Giám đốc

Trung tâm  Tin  học

(0280)3754530

Nguyễn Văn Hộ

GS.TSKH. Giám đốc

Trung tâm Ngoại ngữ

(0280)3856886

Bùi Huy Quảng

  ThS. Hiệu trưởng  Trường THPT

(0280)3586901

5. Các Khoa

Nguyễn Hằng Phương

TS. Trưởng khoa Ngữ Văn

(0280)3856885

Đàm Thị Uyên

PGS.TS. Trưởng khoa Lịch sử

(0280)3856887

Nguyễn Việt Tiến

TS. Trưởng khoa Địa lý

(0280)3856851

Vũ Mạnh Xuân

TS. Trưởng khoa Toán

(0280)3856894

Lê Bá Tứ

ThS. Trưởng khoa Vật lý

(0280)3856893

Lê Hữu Thiềng

PGS.TS. Trưởng khoa Hoá học

(0280)3856853

Lê Ngọc Công

TS. Trưởng khoa Sinh học

(0280)3856891

Vũ Thị Tùng Hoa

TS.  Trưởng  khoa   GDCT

(0280)3750741

Mai Văn Cẩn

ThS. Trưởng bộ môn Ngoại ngữ

(0280)3856850

Phạm  Danh Vũ

ThS. Trưởng  khoa  Thể  dục - Thể  thao

(0280)3856812

Nguyễn Thị Tính

TS. Trưởng khoa Tâm  lý -  Giáo  dục

(0280)3856841

Đào Thị Liên

TS. Trưởng khoa ĐTGV  T HCS

(0280)3857530

Ngô Gia Võ

TS. Trưởng khoa ĐTGV  Tiểu học

(0280)3750742

Nguyễn Thị  Tuyết Mai

TS. Trưởng khoa ĐTGV Mầm non

(0280)3653941

Vũ Thị Kim Liên

TS. Trưởng khoa Sau đại học

(0280)3855785

MỘT SỐ THÔNG TIN:

* Đào tạo:

Số lượng các chương trình đào tạo:

                     - Cao đẳng: 6                   - Thạc sĩ: 17  

                     - Đại học: 24                    - Tiến sĩ:  3

Các loại hình đào tạo của nhà trường:

                     - Chính quy tập trung (bao gồm cả Cử tuyển).

                     - Không chính quy (Văn bằng 2, Vừa làm vừa học).

                     - Liên kết đào tạo trong nước.

                     - Liên kết đào tạo với nước ngoài.

Tổng số các khoa đào tạo: 15 Khoa.

Tổng số ngành, chuyên ngành đào tạo:

                     - Cao đẳng: 6                      - Thạc sĩ: 17 Đại học: 24                       - Tiến sĩ:  3

* Cán bộ, giảng viên, sinh viên của nhà trường:

Tổng số GV cơ hữu: 418 người.

            - Nam: 170                        - Biên chế: 378 

            - Nữ:    248                       - Hợp đồng: 40

Tuổi trung bình của GV (cả biên chế và hợp đồng): 41.

Số lượng và tỷ lệ GV có  học vị và chức danh (cả biên chế và hợp đồng):

             - Giáo sư, Phó Giáo sư:          12

             - Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ:     53

             - Giảng viên chính:                146

   - Thạc sĩ:                             248

             - Cử nhân:                           118

Số lượng và tỷ lệ SV chính quy/ GV cơ hữu (tính đến thời điểm tháng 9 -2008) 

            - Số lượng SV hệ chính quy tập trung tại trường: 7688

            - Tỷ lệ SV chính quy/ GV cơ hữu: 18,4 SV/ GV

Số lượng và tỷ lệ GV (biên chế + hợp đồng toàn phần) tham gia nghiên cứu khoa học (tính số đề tài NCKH từ cấp trường trở lên, giai đoạn từ  2002- 2007):

               - GV có 1 đề tài NCKH:              181(đạt 38,27%)

- GV có 2 đề tài NCKH:                40 (đạt 8,47%)

            - GV có 3 đề tài NCKH:                  8 (đạt 1,69%)

            - GV có 4 đề tài NCKH:                  1 (đạt 0,21%)

            - GV có 5 đề tài NCKH trở lên:         1 (đạt 0,21%)

Có lỗi xuất hiện: The Web application at http://tnu.edu.vn/dhsp/Pages/organization.aspx could not be found. Verify that you have typed the URL correctly. If the URL should be serving existing content, the system administrator may need to add a new request URL mapping to the intended application.