Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Gần 1.000 sinh viên tham gia tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và vận động phòng, chống các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật

Đăng ngày: 16-05-2019 | 524 lần đọc
|

Sáng ngày 15/5, tại Trung tâm Hội nghị, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên không tham gia vào các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, tổ chức tự xưng, mạo danh tôn giáo đến gần 1.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên là Ban Chấp hành Chi đoàn thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Khoa học, Khoa Quốc tế và Khoa Ngoại ngữ.

15-5-2019-HN-1.JPG

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên thanh niên, sinh viên nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác không nghe, không tin theo những “tà đạo”, tổ chức tự xưng, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật để từng bước ngăn chặn và vô hiệu hóa hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong toàn ĐHTN.

Tại Hội nghị, gần 1.000 sinh viên đã được nghe báo cáo viên của Hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo; cung cấp thông tin về tình hình hoạt động, cách nhận diện các “tà đạo”, tổ chức tự xưng tôn giáo, vận động đoàn viên, thanh niên không nghe, không tin, theo các “tà đạo”, tổ chức tự xưng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, các vấn đề về tâm lý, tình cảm, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và truyền thống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong hội nhập và phát triển.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên của các đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Khoa học, Khoa Quốc tế và Khoa Ngoại ngữ đã ký cam kết không tin, không theo và không tham gia vào các hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” trước sự chứng kiến của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên và Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

15-5-2019-hn-2.jpg

Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên của các đơn vị ký cam kết không tin, không theo và không tham gia vào các hoạt động của các “tà đạo”, tổ chức tự xưng, xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự.

Hoạt động ý nghĩa này sẽ được Đảng ủy ĐHTN phối hợp triển khai tuyên truyền đến toàn thể sinh viên ĐHTN trong tháng 5/2019.

Thanh Loan – Đại học Thái Nguyên