Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Giải Vô địch Bóng đá Sinh viên toàn quốc 2022, tại Thái Nguyên

Đăng ngày: 13-09-2022 | 785 lần đọc
|

Một số văn văn bản liên quan đến Giải Vô địch Bóng đá Sinh viên toàn quốc 2022, tại Thái Nguyên

1. Kế hoạch số 255/KH-BGDĐT ngày 17/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức Giải Vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champions League 2022.

2. Quyết định số 2147/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ Giải Vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champions League 2022.

3. Thông báo số 966/TB-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức Giải Vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champions League 2022.

4. Thông báo số 1206/TB-BGDĐT ngày 14/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông báo điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 2147/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2022 ban hành Điều lệ Giải Vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc SV Champions League 2022.

5. Lịch thi đấu của Giải