Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm việc với Nhà Xuất bản và các trung tâm

Đăng ngày: 13-10-2021 | 177 lần đọc
|

Ngày 04/10, GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Nhà Xuất bản và các trung tâm: : Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Trung tâm Đào tạo Từ xa; Trung tâm Khảo thí và Quản lý Chất lượng giáo dục; Trung tâm Hợp tác Quốc tế; Trung tâm ươm tạo, khởi nghiệp và cung ứng nhân lực; Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể, trưởng các ban chức năng của Đại học.

 

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2020-2021, phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Nhà Xuất bản, các trung tâm và nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận đóng góp của các Ban chức năng, GS.TS Phạm Hồng Quang đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm một số nội dung sau: Thứ nhất, Giám đốc giao cho Ban Tổ chức cán bộ tham mưu để chỉ đạo các đơn vị tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức hoạt động của đơn vị, lưu ý cần đối chiếu với với các quy chế, quy định của Đại học, và tham chiếu các văn bản Luật, đảm bảo tránh trùng chéo, có thể điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với năng lực, điều kiện thực tiễn và đặc thù của mỗi đơn vị. Thứ hai, Giám đốc yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát cơ cấu, tổ chức bộ máy phù hợp với nhiệm vụ thực tế được giao, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lại danh mục và mô tả vị trí việc làm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, làm tốt công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân lực hiệu quả, khuyến khích việc điều chuyển người từ các đơn vị hành chính phòng ban sang làm việc tại các trung tâm. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị thực hiện việc trang bị, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất đúng mục đích, tiết kiệm, chống lãng phí.

Giám đốc cũng giao cho Ban Kế hoạch tài chính cùng các đơn vị tiến hành rà soát lại các văn bản, quy định tài chính đã ban hành: công khai, thống nhất định mức thu trong các thông báo thu; kế hoạch chi và thanh quyết toán định kỳ; kinh phí trích nộp về đại học như đề án của đơn vị và theo quy định chung của đại học. Các đơn vị cần đảm bảo minh bạch, cân bằng, sử dụng hiệu quả và có tích lũy trong các hoạt động thu, chi tài chính, nghiêm túc thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo định kỳ theo quy định. 

 Với mục tiêu chất lượng, hiệu quả và giá trị đóng góp, yêu cầu các đơn vị cần chủ động tiến hành rà soát tổng thể về: cơ cấu bộ máy, nhân sự; cơ chế quản trị, quản lý; khả năng phối kết hợp trong, ngoài đại học; công tác kiểm soát chất lượng; công tác kiểm tra giám sát, thi đua khen thưởng; việc kiểm soát thông tin và trách nhiệm giải trình…trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Gám đốc Phạm Hồng Quang yêu cầu Nhà xuất bản cần chủ động hơn về xây dựng tổ chức bộ máy; phân tích rõ tình hình tài chính; đề xuất cơ chế đặt hàng và kế hoạch quảng bá đến các đơn vị trong và ngoài đại học. Đánh giá hiệu quả đầu tư thiết bị máy móc giai đoạn qua từ nguồn ngân sách, giải trình hiệu quả đầu tư phục vụ công tác chuyên môn toàn Đại học.

Trung tâm Học liệu và CNTT cần chú ý tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và hợp đồng lao động hợp lý; tạo cơ chế rõ ràng cho các đơn vị trong và ngoài đại học khai thác học liệu; tăng hiệu quả phục vụ các đơn vị đào tạo; thực hiện chuyển đổi số và làm dịch vụ về học liệu theo hướng đồng bộ, kết nối từ xa, hiệu quả, tránh lãng phí.

Đối với Trung tâm Đào tạo Từ xa cần có kế hoạch thực hiện đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn KĐCL; làm đầu mối và tổ chức các trạm vệ tinh thực hiện điều phối nguồn giảng viên và phối hợp đảm bảo trang bị đầy đủ học liệu phục vụ đào tạo; thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quản lý đào tạo, kiểm tra đánh giá, trình ký và cấp phát văn bằng cho người học theo quy chế hiện  hành của Bộ; làm tốt công tác quản lý tài chính, tài sản cơ sở vật chất được giao; chủ động trong công tác giải trình xã hội về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cần đẩy nhanh kế hoạch tổ chức dạy và học trực tuyến; tiến hành kết nối với các đơn vị để thống nhất định mức thu học phí; có kế hoạch sửa chữa, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.

Trung tâm Khảo thí và quản lý chất lượng GD tiếp tục khẩn trương xây dựng đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ trở thành Trung tâm thi của Quốc gia và khu vực; thực hiện thường xuyên nhiệm vụ sát hạch, đánh giá, định kỳ, trực tiếp và trực tuyến; thực hiện tốt việc triển khai làm dịch vụ thi cấp chứng nhận/chứng chỉ ngoại ngữ; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung của chương trình GDPT 2018 và dự án RGEP. Bổ sung cơ chế làm việc kiêm nhiệm của các chuyên gia KĐCL; lập kế hoạch tổ chức sát hạch các môn chung nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong toàn đại học.

Trung tâm Hợp tác Quốc tế cần lưu ý đến tính pháp lý của các dự án quốc tế đã và sẽ triển khai; tích cực tìm kiếm và triển khai các dự án hợp tác phù hợp. Trung tâm Ươm tạo, khởi nghiệp và Cung ứng nhân lực cần nghiên cứu và mở rộng bồi dưỡng nội dung mới, thiết thực cho người học, như: giáo dục tài chính, giáo dục môi trường…Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi: lưu ý phối hợp với các các cơ quan ban ngành của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc (thông qua Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh) trong thực hiện các dự án, các đề tài KHCN; tăng cường đề xuất các dự án quốc tế phù hợp.

Thanh Loan – TNU Media