Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Hội thảo khoa học quốc tế ICTER 1 "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Đăng ngày: 26-11-2018 | 31113 lần đọc
|

Thời gian: Các ngày 7,8,9 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Nội dung: "Đào tạo giáo viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thông tin chi tiết về hội thảo xem tại đây: http://tueconference2018.dhsptn.edu.vn