Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 22-11-2018 | 35232 lần đọc
|

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

Thành phần: Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN

Địa điểm: Phòng họp 3

Thời gian: 8h00'