Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Kiểm tra thực hiện Hướng dẫn số 02 – HD/TW về “Tổng kết thực hiện, nghiên cứu lý luận”

Đăng ngày: 20-09-2019 | 1431 lần đọc
|

Chiều 18-9, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Đại học Thái Nguyên để kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” (ảnh).

20-9-2019-KTTU-1.JPG

Dự buổi làm việc có GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, PGS.TS Nguyễn Hữu Công – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, các thành viên của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 55 – KH/ĐU, ngày 26/7/2019 để triển khai trong toàn Đảng bộ. Tại buổi làm việc với đoàn công tác, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã lựa chọn nội dung “Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội”.

Sau 25 năm thành lập, Đại  học Thái Nguyên đã có những bước phát triển quan trọng, từng bước khẳng định là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cao của vùng trung du miền núi Bắc Bộ. Chất lượng đào tạo tại ĐHTN những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng bám sát thị trường lao động, nhu cầu xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước. Cùng với công tác chuyên môn, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được Đảng bộ chú trọng thực hiện, trong đó tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên toàn Đảng bộ.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ ĐHTN vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư của cán bộ, đảng viên, quần chúng ở một số nơi, một số thời điểm còn chậm; một bộ phận học sinh, sinh viên tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống còn hạn chế...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đánh giá các nội dung báo cáo của Đại học Thái Nguyên. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Tuấn ghi nhận công tác chuẩn bị, lựa chọn các vấn đề để “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” của Đảng ủy ĐHTN. Đồng chí đề nghị ĐHTN cần bổ sung một số nội dung từ thực tiễn về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là công tác cán bộ và hội nhập quốc tế để xây dựng các văn kiện lý luận cho phù hợp. Từ đó, có các giải pháp để tiếp tục đưa chất lượng đào tạo của ĐHTN phát triển, xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ chất lượng cao của vùng và cả nước./.

Thanh Loan – TNU Media