Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

Đăng ngày: 10-04-2019 | 514 lần đọc
|

Ngày 9-4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã có buổi kiểm tra tại Đảng bộ Đại học Thái Nguyên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, các đồng chí thường trực Đảng ủy, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy ĐHTN.

9-4-2019-NQ-1.JPG

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Công – Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHTN đã báo cáo kết quả về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhận thức của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đối với vị trí, vai trò của việc "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" đã được nâng lên. Các chuẩn mực về đạo đức, ứng xử của cán bộ, giảng viên khi thực hiện nhiệm vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, sinh viên, với phụ huynh và trong quan hệ xã hội được xây dựng và củng cố. Từng đảng bộ cơ sở đã cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động do cấp trên phát động nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa về văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên tham gia.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn kiểm tra yêu cầu: Trong thời gian tới, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, nhất là trên mạng xã hội; nêu cao tính Đảng trong việc chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ; đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa của cán bộ viên chức, học sinh sinh viên; xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị nhưng vẫn đảm bảo xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tác giả: Thanh Loan TNU Media