Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018. Trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng bậc cao cho các tập thể và cá nhân của ĐHTN.

Đăng ngày: 15-11-2018 | 4031 lần đọc
|

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018. Trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng bậc cao cho các tập thể và cá nhân của ĐHTN.

- Đại biểu có giấy triệu tập riêng.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Học liệu và CNTT

- Thời gian: 9h ngày 19/11/2018