Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Lịch công tác tháng 11 năm 2018

Đăng ngày: 19-11-2018 | 5033 lần đọc
|

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

(20/11/1982 - 20/11/2018)

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018    

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Sáu

Ngày

02/11/2018

14h00

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2018.

- Công đoàn ĐHTN: Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, Văn phòng Công đoàn;

- CĐCS trực thuộc: Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT, cán bộ Văn phòng Công đoàn các CĐCS; Chủ tịch các CĐBP/ tổ trưởng tổ CĐ trực thuộc các CĐCS; Trưởng (hoặc phó) Ban thanh tra nhân dân.

Hội trường Trung tâm học liệu và CNTT

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Ba

Ngày

06/11/2018

8h00

Hội nghị đánh giá tình hình triển khai đào tạo E-learning kết hợp với đào tạo truyền thống tại các đơn vị.

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Lãnh đạo Ban đào tạo.

Các CSGDĐHTV, 02 khoa và Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai:Lãnh đạo phòng Đào tạo và 01 chuyên viên.

Phòng họp 1

Phó Giám đốc Trần Viết Khanh

Ban Đào tạo

13h00

Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy Thái Nguyên.

- Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy.

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN.

- Ban Tổ chức Đảng ủy + Văn phòng Đảng ủy

Phòng họp 1

Trưởng đoàn

kiểm tra

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày

07/11/2018

9h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

Phòng họp 2

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Tư

Ngày

14/11/2018

15h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên.

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHTN

- Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch CĐCS.

Phòng họp trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Sáu

Ngày

16/11/2018

14h00

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gặp mặt Nhà giáo Nhân dân, Giáo sư của Đại học Thái Nguyên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

- Theo Giấy mời riêng.

Hội trường UBND

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên

Văn phòng

Thứ Hai

Ngày

19/11/2018

9h00

- Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

- Trao tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng bậc cao cho các tập thể và cá nhân của ĐHTN.

- Đại biểu có giấy triệu tập riêng.

Hội trường C1 - Trường ĐHSP - ĐHTN

Giám đốc ĐHTN

Văn phòng

Thứ Năm

Ngày

29/11/2018

8h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN

 

Phòng họp 3

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

Tin bài: Văn phòng