Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Lịch công tác tháng 8 năm 2018 có bổ sung

Đăng ngày: 28-09-2018 | 1239 lần đọc
|

CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY TỔNG KHỞI NGHĨA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG (19/8/1945 – 19/8/2018)

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018

 

Kính gửi:     

 - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Tư

Ngày

01/8/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Y-Dược.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH Y-Dược

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

15h00

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN.

- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐHTN.

Phòng họp 3

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Năm

Ngày

02/8/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Sư phạm.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH Sư phạm

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Sáu

Ngày

03/8/2018

14h00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Thái Nguyên mở rộng và tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

Công đoàn ĐHTN:  Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành;

Các Công đoàn cơ sở: Chủ tịch (Phó Chủ tịch).

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Chủ tịch Công đoàn ĐHTN

Văn phòng Công đoàn

Thứ Hai

Ngày

06/8/2018

8h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH KT&QTKD

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Ba

Ngày

07/8/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường CĐ Kinh tế KT

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Tư

Ngày

08/8/2018

8h00

 

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH CNTT&TT

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Năm

Ngày

09/8/2018

8h00

 

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Khoa học.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Trường ĐH Khoa học

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

14h00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên.

- Theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHTN, ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Phòng họp 1

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Sáu

Ngày

10/8/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

8h00

Làm việc với Đoàn Thanh tra – Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Đoàn Thanh tra của Công an tỉnh Thái Nguyên;

ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; Ban Hợp tác quốc tế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Công tác Học sinh sinh viên và Văn phòng;

Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Phòng Hành chính Tổ chức, cán bộ phụ trách người nước ngoài của đơn vị.

Phòng họp T1B – Khoa Quốc tế

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Hợp tác Quốc tế

Thứ Hai

Ngày

13/8/2018

S: 8h00

C: 14h00

Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Nông Lâm.

- Theo Quyết định số 1518/QĐ-ĐHTN, ngày 09/7/2018 của Giám đốc ĐHTN

Trường ĐH Nông Lâm

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Năm

Ngày

16/8/2018

8h00

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng năm học 2017 – 2018 và triển khai kế hoạch năm học 2018 – 2019.

ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng.

Các CSGDĐHTV& KTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị phụ trách thanh tra, lãnh đạo phòng Thanh tra – Pháp chế phụ trách công tác thanh tra;

- Các ĐVTT: Đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ chuyên trách công tác thanh tra.

Phòng họp 1

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban Thanh tra

14h00

Họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Bộ, cấp Đại học cho tập thể, cá nhân trong toàn Đại học.

- Ban Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng ĐHTN (theo quyết định số 1529/QĐ-ĐHTN, ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN)

Phòng họp 2

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Sáu

Ngày

17/8/2018

14h00

Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên.

- Ban Thường trực Hội đồng  Thi đua khen thưởng ĐHTN;

- Đại diện lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp 2

Giám đốc

Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Năm

Ngày

30/8/2018

8h00

Hội nghị tổng kếtcông tác HSSV năm học 2017-2018 và triển khai công tác năm học 2018-2019.

ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc,  các Ban chức năng và Văn phòng; Bí thư Đoàn thanh niên ĐHTN; Chủ tịch Hội sinh viên ĐHTN.

Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHTN tại Lào Cai, Khoa trực thuộc: Đại diện Ban Giám hiệu (Ban Giám đốc, Ban Chủ nhiệm), đại diện phòng (tổ) Công tác HSSV.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Trung tâm Học liệu: Đại diện Ban Giám đốc.

Phòng họp 1

Phó Giám đốc: Trần Viết Khanh

Ban

Công tác HSSV

Thứ Sáu

Ngày

31/8/2018

8h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN

Phòng họp 3

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

 

 - Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác của ĐHTN với các đơn vị  thành viên sẽ có thông báo sau.

Các đơn vị cần nhân bản và thông báo kế hoạch công tác của ĐHTN cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

Tin bài: Văn phòng