Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Lịch công tác tháng 8 năm 2018

Đăng ngày: 28-09-2018 | 589 lần đọc
|

 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2018

 

Kính gửi:     

- Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc;

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên,

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

 

Thứ, ngày

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Chủ trì

Đơn vị

đăng ký

Thứ Ba

Ngày 04/9/2018

10h00

Chương trình phỏng vấn sinh viên ĐHTN của Ngân hàng Thế giới về định hướng và công việc trong tương lai

- Đại diện Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới;

ĐHTN: Đại diện Ban Hợp tác quốc tế, Đoàn Thanh niên ĐHTN;

- Đại diện sinh viên ĐHTN.

Phòng họp 3

Trưởng ban Ban Hợp tác Quốc tế

Ban Hợp tác Quốc tế

Thứ Tư

Ngày

05/9/2018

8h30

Làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới

- Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới;

Tỉnh TN: Đại diện Sở Ngoại vụ , UBND Tp. Thái Nguyên;

ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế và Văn phòng.

Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng /tổ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Phòng họp T1B -

Khoa Quốc tế

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Ban Hợp tác Quốc tế

10h00

Chương trình gặp gỡ giữa đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới và sinh viên ĐHTN

- Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới;

-  ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế, Đoàn Thanh niên ĐHTN;

Đại diện sinh viên các đơn vị: Trường ĐHNL, Trường ĐHKT&QTKD, Trường ĐHKH, Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế.

Hội trường Trung tâm Học liệu - CNTT

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban Hợp tác Quốc tế

Thứ Sáu

Ngày 07/9/2018

15h00

Thông báo kết luận thanh tra của Đoàn Thanh tra – Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp hành các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại ĐHTN

- Đoàn Thanh tra – Công an tỉnh Thái Nguyên.

ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc; Ban Hợp tác Quốc tế, Ban Tổ chức Cán bộ, Ban Công tác Học sinh sinh viên và Văn phòng.

Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, cán bộ phụ trách người nước ngoài của 05 đơn vị thanh tra: Trường ĐHNL, Trường ĐHKT&QTKD, Trường ĐHYD, Trường ĐHSP và Trường  ĐHKTCN.

Phòng họp T1B -

Khoa Quốc tế

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban Hợp tác Quốc tế

15h00

Vụ Thi đua, Khen thưởng – Bộ GD&ĐT làm việc với Đại học Thái Nguyên

- Vụ Thi đua, Khen thưởng (Bộ GD&ĐT);

- Các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên (Theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHTN ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN)

Phòng họp 2

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Sáu

Ngày

14/9/2018

8h00

Họp xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2017-2018

- Hội đồng thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên (Theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHTN ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

Phòng họp 1

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Ba

Ngày 18/9/2018

S: 8h00

C: 14h00

Đánh giá giữa kỳ các học phần Chương trình Aus4skills

- Đoàn đánh giá ngoài;

- Đại diện Chương trình Aus4skills;

ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế.

- Đại diện sinh viên các học phần của Chương trình Aus4skills.

Phòng họp, Trung tâm Học liệu - CNTT

Phó Giám đốc Đặng Văn Minh

Ban Hợp tác Quốc tế

Thứ Hai

Ngày

17/9/2018

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2018

- Hội đồng tuyển sinh, Ban Thư ký, Ban Thanh tra tuyển sinh sau đại học theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN

Phòng họp 1

Giám đốc – Chủ tịch HĐTSSĐH Phạm Hồng Quang

Ban Đào tạo

Thứ Bảy

Ngày 22/9/2018 –

Chủ Nhật

Ngày

23/9/2018

S: 6h30

C:13h15

Thi tuyển sinh sau đại học đợt tháng 9/2018

- Theo kế hoạch

Trường ĐH Sư phạm

Giám đốc – Chủ tịch HĐTSSĐH Phạm Hồng Quang

Ban Đào tạo

Thứ Ba

Ngày 25/9/2018

7h30

Hội nghị “Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên”

Đại diện các Sở, Ban, ngành: Đại sứ quán Lào; Đại sứ quán Trung Quốc; Cục Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Thái Nguyên;

Cơ sở đào tạo tiếng Việt: trường Hữu nghị T78, trường Hữu nghị T80

ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban Hợp tác quốc tế, Ban Đào tạo, Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Các CSGDĐHTV và ĐVTT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng HTQT và cán bộ phụ trách đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài, đại diện sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại đơn vị.

Hội trường Trung tâm Học liệu – CNTT

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Ban Hợp tác Quốc tế

8h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

 

- Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

 

Phòng họp 3

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

28/9/2018

8h00

Họp Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

 

- Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

 

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

 

 - Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác của ĐHTN với các đơn vị  thành viên sẽ có thông báo sau.

 - Các đơn vị cần nhân bản và thông báo kế hoạch công tác của ĐHTN cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

Tin bài: Văn phòng