Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Phần thi hùng biện của 12 thí sinh tại đêm chung kết toàn Quốc cuộc thi Hùng biện Tiếng Việt cho Lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019

Đăng ngày: 15-11-2019 | 874 lần đọc
|
Phần thi của SV trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Cửu Long - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, ĐHTN - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Giao thông vận tải - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Đồng Nai - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Ngoại Thương - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Sư phạm TP HCM - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Sư phạm _ ĐH Thái Nguyên - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường ĐH Y Dược _ ĐH Huế - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Phần thi của SV trường Học viện Ngoại Giao - Chung kết HBTV cho LHS Lào tại Việt Nam 2019

Lễ trao giải chung kết cuộc thi hùng biện tiếng việt giành cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam 2019