Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

QĐ ủy quyền ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác nước ngoài

Đăng ngày: 10-12-2018 | 884 lần đọc
|

Quyết định 1707/QĐ-ĐHTN v/v ủy quyền ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác nước ngoài

 

Số hiệu:

1707/QĐ-ĐHTN

 

Loại văn bản:

Công văn

Nơi ban hành:

Đại học Thái Nguyên

 

Người ký:

GS. TS. Đặng Kim Vui

Ngày ban hành:

22/08/2017