Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định phong tặng danh hiệu tiến sỹ danh dự của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 14-01-2019 | 560 lần đọc
|

Số hiệu:

58/QĐ-ĐHTN

 

Loại văn bản:

Quyết định

Nơi ban hành:

Đại học Thái Nguyên

 

Người ký:

GS. TS. Phạm Hồng Quang

Ngày ban hành:

10/01/2019