Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định về cấp bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 10-12-2018 | 643 lần đọc
|

Quy định về cấp bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Thái Nguyên

Số hiệu:

1318/QĐ-ĐHTN

 

Loại văn bản:

Quy định

Nơi ban hành:

Đại học Thái Nguyên

 

Người ký:

GS. TS. Đặng Kim Vui

Ngày ban hành:

08/10/2013