Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/ chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Đại học Thái Nguyên

Đăng ngày: 21-02-2019 | 598 lần đọc
|