Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN V/v thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019

Đăng ngày: 18-06-2019 | 393 lần đọc
|

Ngày 06 tháng 06 năm 2019 Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước Giáo sư Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định số 19/QĐ-HĐGSNN V/v  thành lập và bổ nhiệm các chức danh  của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2019.