Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020

Đăng ngày: 03-07-2020 | 570 lần đọc
|

Ngày 18/5/2020 Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quyết định số 914/QĐ-ĐHTN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Thái Nguyên năm 2020.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.