Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Quyết định ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Đăng ngày: 10-12-2018 | 935 lần đọc
|

Quyết định 432/QĐ-ĐHTN v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Số hiệu:

432/QĐ-ĐHTN

 

Loại văn bản:

Quyết định

Nơi ban hành:

Đại học Thái Nguyên

 

Người ký:

GS. TS. Đặng Kim Vui

Ngày ban hành:

20/03/2017