Skip to main content

Trường Đại học Y Dược

Tìm kiếm
Trang chủ
Chất lượng giáo dục
Điều kiện học tập
Công tác tài chính
Đại học Thái Nguyên
  
Trường Đại học Y Dược > Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành Dược sĩ đại học (5 năm) > Đọc và viết tên thuốc  

Tài liệu thuộc khối kiến thức ngành Dược sĩ đại học (5 năm): Đọc và viết tên thuốc

Môn học

Đọc và viết tên thuốc 

1

BM dược lý-DHYTN. Đọc và viết tên thuốc. . Đề nghị bổ sung

2

Phạm Tử Dương. Tương tác thuốc và những lưu ý khi sử dụng. Y học, 2006. Đề nghị bổ sung

3

Bộ y tế. Hướng dẫn sử dụng kháng sinh. Y học, 2005. Đề nghị bổ sung

4

Bergogne Bérézin, Dellamonica ; Dịch: Vũ Chu Hùng, Trình Hùng Cường, Phạm Huy Tiến.... . Kháng sinh trị liệu trong thực hành lâm sàng. Y học, 2004.. Đề nghị bổ sung

5

Chủ tịch hội đồng dược điển Việt Nam III: Trương Công Quyền, Lê Văn Truyền. Dự thảo dược điển Việt Nam III: Thuốc cổ truyền. Y học, 1998. Đề nghị bổ sung
Tệp đính kèm
Created at 13/01/2010 10:26 SA  by adminTTHL 
Last modified at 13/01/2010 10:37 SA  by adminTTHL