Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đại học của nghiên cứu sinh Lưu Phương Thảo

Đăng ngày: 31-03-2020 | 670 lần đọc
|

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo

hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lưu Phương Thảo

Tên đề tài luận án: “Về Môđun Cohen-Macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không Cohen-Macaulay trên vành Noether địa phương”

Chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số; Mã số: 9 46 01 04.

Thời gian và kế hoạch bảo vệ cụ thể sẽ thông báo sau.

 

Nguồn: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.