Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2014-TN03-04 do TS. Trần Thị Minh Huế - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 13-02-2019 | 771 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Giáo dục hoà nhập cho trẻ tự kỉ lứa tuổi mầm non ở khu vực miền núi phía Bắc

Mã số: B2014-TN03-04

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Minh Huế

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp bộ số: 237/BGDĐT-KHCNMT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 15h00, ngày 20/02/2019 (thứ 4).

Địa điểm: Phòng họp A1B, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA