Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2015-TN01-01 do TS. Đặng Danh Hoằng - Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 17-01-2019 | 1126 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Thiết kế và chế tạo hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo tương tác lưới linh hoạt

Mã số: B2015-TN01-01

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Danh Hoằng

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp bộ số: 5544/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 15giờ00 ngày 22/01/2019 (thứ 3).

Địa điểm: Phòng họp 1, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA