Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2016-TNA-15 do TS. Nguyễn Thị Út Sáu - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 18-01-2019 | 791 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực

Mã số: B2016-TNA-15

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Thị Út Sáu

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu cấp bộ số: 5540/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian: 10h30, ngày 23/01/2019 (Thứ tư).

Địa điểm: Phòng họp A1A, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA