Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2016-TNA-23 do PGS.TS. Trần Văn Quyết - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 21-01-2019 | 2783 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu hành vi của nhà đầu tư khi ra quyết định đầu tư vào 6 tỉnh biên giới phía Bắc

Mã số: B2016-TNA-23

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Quyết

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 131/QĐ-BGDĐT, ngày 16/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ

Thời gian nghiệm thu: 14h00, ngày 26 tháng 01 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường ĐH Kinh tế & QTKD

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

TIN ĐÃ ĐƯA