Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2016-TNA-25 do PGS.TS. Dương Nghĩa Bang- Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 18-03-2019 | 390 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất 2-(quinolin-2-yl)-1,3-tropolon

Mã số: B2016-TNA-25

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Dương Nghĩa Bang

Quyết định thành lập Hội đồng: số 346/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian nghiệm thu: 16h30 - Thứ sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Địa điểm nghiệm thu: Phòng Hội thảo - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA