Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2017-TNA-33 do TS. Nguyễn Thị Thoa - Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 07-06-2019 | 251 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam.

Mã số: B2017-TNA-33

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thoa.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số: 1458/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: Từ 09h ngày 12 tháng 06 năm 2019 (thứ 4)

Địa điểm: Phòng họp A1, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA