Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2017-TNA-35 do PGS.TS. Trần Văn Phùng - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 28-11-2019 | 3481 lần đọc
|

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu chọn tạo chủng giống và quy trình nuôi trồng loài Cordyceps militaris có hàm lượng cordycepin cao trên giá thể nhân tạo thể rắn.

Mã số: B2017-TNA-35.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Phùng.

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên.

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm.

Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu số 3964/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Thời gian: Từ 09h00 ngày 05 tháng 12 năm 2019 (thứ 5)

Địa điểm: Phòng họp A1, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA