Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2017-TNA-40 do TS. Nguyễn Thị Bích- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 07-06-2019 | 282 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Văn xuôi Việt Nam giai đoạn 1986 – 2016 viết về vấn đề an ninh xã hội

Mã số: B2017-TNA-40

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Nguyễn Thị Bích

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1518/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thời gian: 14h, ngày 13/06/2019 (Thứ Năm).

Địa điểm: Phòng 105 nhà B2, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA