Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2017-TNA-41 do PGS.TS. Hà Trần Phương - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 17-06-2019 | 191 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Ứng dụng của lý thuyết phân bố giá trị trong nghiên cứu vấn đề duy nhất cho hàm phân hình và đường cong chỉnh hình

Mã số: B2017-TNA-41

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hà Trần Phương

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1363/QĐ-BGDĐT, ngày 16/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 16h, ngày 21/6/2019 (thứ 6).

Địa điểm: Phòng họp A1A, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

TIN ĐÃ ĐƯA