Đoàn kết – trung thực – sáng tạo – hiệu quả - chất lượng

Thông báo nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp bộ mã số B2017-TNA-42 do TS. Phạm Văn Khang - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên chủ nhiệm

Đăng ngày: 01-07-2019 | 399 lần đọc
|

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Xác  định  thành  phần  hóa học và thử nghiệm một số hợp  chất  hóa  học  có  hoạt tính  chống  ung  thư  trong loài  Tri  mẫu (Anemarrhena asphodeloides)

Mã số: B2017-TNA-42

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Phạm Văn Khang

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng: Số 1859/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian: 16h30, ngày 02/7/2019.

Địa điểm: Phòng họp A1B, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu

TIN ĐÃ ĐƯA